* ไฟล์เอกสาร .doc สามารถ download ผ่าน intranet หรือ vpn เท่านั้น