ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓ (eng)