ประกาศความเป็นส่วนตัว​ (Privacy Notice)

แนวปฏิบัติสำหรับระบบสารสนเทศและเว็บไซต์

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลนักศึกษา

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษา

ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สมัครงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University Student Privacy Notice – Inbound Student

Mahidol University Privacy Notice – Inbound Staff

ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

* ไฟล์เอกสาร .doc สามารถ download ผ่าน intranet หรือ vpn เท่านั้น